به گزارش سوکا ، اخبار داغ نقل و انتقالات عناوین و تیترهای روزنامه های امروز ورزشی هستند: