سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با جام جم آنلاین اظهار داشت: با مبارزات نیروهای محور مقاومت، گروه تروریستی داعش از لحاظ سرزمینی،ساختاری و اقتصادی ریشه کن شد ولی افراد داعش همچنان در سوریه و برخی کشورهای دیگر حضور دارند و می توانند خطرآفرین باشند.

وی با بیان اینکه نیروهای روسیه نیز در سرکوب گروههای تروریستی نقش فعالی داشتند افزود:در شرایطی که روسها سوریه را ترک می کنند،نیروهای محور مقامت باید برای مقابله با خطرات احتمالی گروههای تروریستی مانند داعش آمادگی کامل خود را حفظ کنند، بویژه آنکه مثلث شوم حامیان تروریسم یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود هر لحظه ممکن است توطئه جدیدی را طراحی و اجرا کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل اعلام ناگهانی خروج نیروهای روسی از سوریه گفت: البته هنوز ابعاد و دلایل خروج نیروهای روسی از سوریه مشخص نشده است و روسها اعلام نکرده اند که آیا همه نیروهایشان را از سوریه خارج می کنند و یا بخشی از آن را.

وی یادآور شد: هنوز مقامات هیچیک از کشورهای ایران،روسیه و سوریه نیز اعلام نکرده اند که خروج نیروهای روسی از سوریه با هماهنگی محور مقاومت بوده است یا نه.

نقوی حسینی تاکید کرد: اکنون ضرورت دارد همه کشورهای منطقه و نیروهای مردمی که در سرکوب داعش مشارکت داشتند آماده مقابله با خطرات احتمالی گروههای تروریستی و حامیان آنها باشند.