به گزارش سوکا از مهر، بهرام قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران، مطالب جهت دار منتشر شده از سوی برخی منابع خبری خارجی و ادعای خروج دیپلمات های ایرانی یا خانواده هایشان از دمشق پس از حملات موشکی آمریکا به یک پایگاه نظامی در سوریه، آنرا از اساس دروغ و کذب محض دانست و تاکید کرد: تمام اعضای سفارت طبق روال عادی به انجام وظایف محوله خود مشغول می باشند.