به گزارش سوکا ، منصور پورحیدری عضو هیات مدیره باشگاه استقلال صبح امروز به دلیل وخامت حال و شرایط جسمی بد به بیمارستان منتقل شد.

وی که هفته گذشته نیز یک شب را تحت نظر پزشکان در بیمارستان ایران مهر بود امروز دوباره به دلیل شرایط جسمانی نامساعد به بیمارستان منتقل شد. این درحالی است که منصور پورحیدری یکی از ارکان اصلی باشگاه استقلال طی سالهای گذشته بوده و بستری شدن وی درست در سالروز تاسیس باشگاه استقلال اتفاق افتاده است.