به گزارش سوکا از پارسینه ، غرقی خبرنگار ارشد صدا و سیما و مدیر دفتر خبری رسانه ملی در نیویورک، یکی از جانبازان دفاع مقدس است.