به گزارش سوکا سیما ، عزت الله ضرغامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت : از پدر مرحوم یاد گرفته‌ام، با صدای بلند سلام کنم. سلام؛ دوستی‌‌ها را زیاد نموده و دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند. سلام نفاق را از بین می‌‌برد و باعث از بین رفتن زمینه‌های بروز ناهنجاریهای لفظی و رفتاری در میان مردم می شود .

***پی نوشت***

قدیم‌ها که سبک زندگی سنتی حاکم بود؛ وقتی بین دو نفر دعوا می‌شد، یکی پیدا می‌شد که با صدای بلند می‌گفت: صلوات! بقیه هم صلوات می‌فرستادند و تقریباً موضوع فیصله پیدا می‌کرد.
معاون سابق سازمان مدیریت می‌گفت: امروز آن کسی که باید بگوید صلوات؛ جایش خالی است و مجبوریم سالیانه بودجه قابل توجهی برای پرونده‌های درگیری و نزاع و خشونت ورزی اختصاص دهیم که می‌توانست هرگز تشکیل نشود!