به گزارش سوکا و به نقل از باشگاه خبرنگاران، معصومه ابتکار در خصوص رفع معضل ریزگردها توضیح داد: گردوغبار در وضعیت کیفی هوا تاثیر گذاشته و شهرهای ما نیز از این قاعده مستثنی نمانده و تحت تاثیر این معضل قرار گرفته اند.

وی افزود: ما تنها به مستندسازی وقوع ریزگردهایی با منشأ خارجی پرداخته وبه طور مکرر به وزارت امور خارجه اعلام کرده ایم که این وزارت خانه نیز امور مرتبط با ریزگرها را به دستگاههای ذیربط وسازمان های بین المللی منکعس کرده و ما همچنان دوجانبه پیگیر این موضوع هستیم.