رییس هیات بدوی و عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران درباره حکم جراح ارتوپدی که به اتهام تخلف در جراحی و دریافت وجه بابت پروتزهایی که در بدن بیماران کار نمی گذاشت، گفت: حکم سنگینی برای این پرونده در دادگاه بدوی صادر شده و با اعتراض وی به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

به گزارش سوکا ، دکتر ایرج خسرونیا به سلامت آنلاین گفت : محکومیت این پزشک از دو جهت پیگیری می شود، یکی از سوی نظام پزشکی و دیگری از سوی دادسرای جرائم پزشکی . پرونده وی در حال رسیدگی است و جرم وی سنگین است ، اما هنوز حکم نهایی تایید نشده است .

وی با بیان اینکه رای دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر رفته است، تصریح کرد : این پرونده چند نفر نیز شاکی دارد و بیمارستان میلاد هم از این پزشک شکایت کرده است ،پس از تایید و صدور حکم قطعی به اطلاع عموم خواهد رسید.

رئیس هیات بدوی و عضو هیات مدیره نظام پزشکی گفت: این رای هم اکنون به دادگاه تجدید نظر رفته و سپس به هیات عالی می رود و بعد از آن مشخص و اعلام می شود.

وی درباره اینکه چرا با اینکه این تخلف بسیار مهم است هنوز رای آن مشخص نشده است ،خاطر نشان کرد : مریض که شکایت می کند این پرونده به دادسرا می رود که بررسی آن یک ماه طول می کشد و بعد از آن در هیات بدوی کارشناسی می شود و آن هم یک ماه طول می کشد و بعد به دادگاه تجدید نظر که در آن زمان هم اعتراض به آن از سوی پزشک انجام می شود می رود که آن هم زمان می برد ،بنابراین زمان زیادی برای این پرونده ثبت نشده است .

رئیس هیات بدوی و عضو هیات مدیره نظام پزشکی درباره برخورد با تیم پزشکی اتاق عمل که با این پزشک همراهی می کردند، اظهار داشت : در این پرونده مسئول اتاق عمل و پرستار اتاق عمل هم با دکتر همراهی می کرده است و با آنها هم برخورد شده است .