حمله تند پرویز پرستویی به نوید محمد زاده

حمله تند پرویز پرستویی به نوید محمد زاده 

پرویز پرستویی طی بیان جملاتی به شدت از حرف های نوید محمد زاده انتقاد کرد و او را به بی احترامی به بزرگ تر ها متهم نمود. حاشیه های جوایز جشواره فجر با گذشت چند ماه هنوز ادامه دارد و پس لرزه های آن جدیداً نمودار می شود .پرویز پرستویی درمورد نوید محمد زاده میگوید ; نوید محمدزاده بعنوان برترین بازیگر نقش اول ,

 

سیمرغ بلورین رادریافت کرد , اما آن را به رضا عطاران داد و گفت من هر وقت اراده کنم پاداش می‌گیرم و افرادی که پاداش گرفتند کجا را گرفتند .با این حرف دود از سرم بلند شد.پرویز پرستویی خطاب به نوید محمدزاده گفت; ادعای این فرد که یکی دو تا نقش بازی کرده افسوس انگیز هست.

 

انتظامی با چندین سال پیشینه بازی این ادعا را ندارد .با یک کار و یک بازی چنین ادعایی می‌کنیم و حرمت پیشکسوتان را نگه نمی داریم و فکر میکنیم که علی آباد هم شهری نیست , نه جانم دهات کوره های بیش نبست.در پی این حواشی , نوید محمدزاده در نشست خبری فیلم سینمایی «خشم و هیاهو» گفت

 

من اصلا این حرف راکه من هر وقت اراده کنم پاداش میگیرم را نگفتم و چنین ادعایی ندارم که چنین برداشت هایی از حرفاهایم شده هست .من با هیچ روزنامه و رسانه ای گفت و گو نکردم و آن را تکذیب میکنم .نوید محمدزاده اضافه کرد انجام گفت و گو و گفتگو کردن با خبرنگاران با حرف های در تلفن همراه و پچ پچ دوستانه با دوستان فرق دارد.