نشریه خط حزب الله در جدیدترین شماره خود به نقل خبری از نظر رهبر معظم انقلاب نسبت به فیلم محمد رسول الله(ص) پرداخت.

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با مجیدی، با اشاره به حملات از سوی دشمنان خطاب به کارگردان فیلم محمد رسول الله(ص) فرمودند: این گونه رفتارها نشان می دهد، کار، کار خوبی بوده و شما با این فیلم تیری به هدف زده اید.