به گزارش سوکا ، بهداد سلیمی به دلیل اشتباهات ژوری رقابت های وزنه برداری از دستیابی به مدال المپیک بازماند تا یکی از بزرگ ترین ناکامان رقابت های المپیک باشد.

بسیاری بر این عقیده اند که حذف او نقشه ای از پیش تعیین شده بود. نحوه حذف او اکنون سوژه بسیاری از رسانه های ورزشی و غیر ورزشی دنیاست.

گاردین، یاهو، دیلی میل و واول با قرار دادن عکس‌هایی از بهداد سلیمی به حذف نا عادلانه قهرمان المپیک لندن اشاره کردند.