پائولو در کشورهایی مثل آلمان و آمریکا سابقه کاربا تیم‌های ملی داشت و مردی کارکشته بود که در زمان گائیج وولاسکو هم به ایران فراخوانده شد. از آن زمان چند نفر از ایرانیان که کارت مربیگری بین‌المللی داشتند به حرفه آنالیزوری روی آوردند. علیرضا معمری و ابراهیم آبارشی از جمله این مربیان بودند؛ اما از بین نسل جوان نوید مشجری، آنالیزور مشهدی آن‌قدر خوب و بدون حاشیه کار کرد که با وجود جوانی، مورد وثوق ولاسکو و کواچ و اینک لوزانو قرارگرفت.

مشجری به عنوان تنها آنالیزور وطنی کادر تیم ملی را در سفر به فرانسه همراهی می‌کند. مشجری، بزرگ‌ترین شانس زندگی‌اش را حضور در کنار ولاسکو، سرمربی پیشین تیم ملی می‌داند و می‌گوید: از ولاسکو بحث تحلیل را آموختم و آقای سی‌چلو که استاد این کاراست در زمینه کار با نرم‌افزار دربخش تحلیل داده‌ها خیلی به من کمک کرد. خودم هم تحصیلکرده رشته کامپیوتر هستم. آنالیزور تیم ملی درباره میزان آمادگی تیم ملی می‌گوید: تیم ملی از نظر آمادگی به استانداردهای لازم رسیده است و از نظر تکنیکی و تاکتیکی در شرایط خیلی خوبی قرار دارد. ذهنیت همه بچه‌ها مثبت و سرشار از انرژی و فعل خواستن است. مشجری درباره داده‌های آماری حمزه زرینی که سبب انتخاب او شد و واکنش‌هایی هم به همراه داشت، توضیح می‌دهد: این نظر سرمربی تیم ملی است، اما حمزه در همه زمینه‌ها عالی بوده و حتی می‌توانست نفر دوم قدرتی‌زن‌ها باشد. مطمئن باشید کادر فنی با حسن‌نیت عمل می‌کند و برخی واکنش‌ها غیرمنطقی است، زیرا در اردوی تیم ملی تمامی کارهای بازیکنان به‌طور دقیق محاسبه می‌شود.