سیدخلیل منبتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه صحن ها، رواق ها و بست های حرم مطهر رضوی دارای مساحت یک میلیون متر مربعی است، اظهار کرد: در شبهای قدر مساحت ۲۵۰ هزار متر مربعی نیز به این فضاها اضافه و برای زائران مفروش شد.

وی با اشاره به اینکه در ایام شبهای قدر حدود ۴۲هزار قطعه فرش ۶ متری در صحن ها و اطراف حرم مطهر رضوی پهن شد، افزود: حدودا تخمین زده شده که در شبهای قدر یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر در حرم مطهر رضوی حضور داشتند.