۲۹۴۴۳۹۵۳۷۱۲۰۱۹۰۴۰۴۹

شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

عکاس: محمدحسن صلواتی

حضور کاروان زیر سایه خورشید در سوریه

کاروان زیر سایه خورشید جمعه در جمع خانواده شهدای سوریه و در حرم حضرت زینب سلام الله حضور یافت.