به گزارش سوکا ، هرچقدر در آن سال، شرایط تیم ملی اسفناک بود، شرایط دایی عالی به نظر می رسید. او در رقابت های انتخابی جام جهانی یک گل به عراق، یک گل به ژاپن و دو گل به کره شمالی زد و پس از آن بود که زمزمه هایی مبنی بر حضور او در تیم های خارجی به گوش رسید.
از جمله شایعات آن روزها، پیشنهاد ۱۴۰ میلیون تومانی تیمی ژاپنی بود. همچنین شایعاتی مبنی بر پیشنهاد بایرن مونیخ به وی شنیده می شد. ولی دایی در آن هنگام به توصیه زیرگوشی مربی اش گفت:« هرگز از وطنم نخواهم رفت و برای همیشه در ایران بازی خواهم کرد.»
اما در همان زمان دایی سر از تمرین شالکه درآورد و به صورت آزمایشی در تمرین این تیم حضور یافت. دایی هرگز نظر مساعد کادر فنی شالکه را به خود جلب نکرد؛ با این حال پس از بازگشت به کشور گفت که در حال انجام کارهای اداری لازم برای سفر به آلمان است.

به هر حال در نهایت در سال ۷۶ دایی به آرمینیا بیله فلد پیوست و یک سال بعد نیز راهی بایرن مونیخ و سپس هرتابرلین شد.