به گزارش سوکا از مهر، بعد ازظهر امروز خواننده زیرزمینی که از سوم شهریور در بازداشت به سر می برد به منظور ارائه پاره ای توضیحات در دادسرای تهران حضور یافت.

یکی از مسئولان شورای شهر تهران به همراه خانواده این خواننده در دادسرا حضور داشتند.

این عضو شورای شهر تهران پس از ترک دادسرا در بین تعدادی از طرفداران و خانواده این خواننده زیرزمینی حضور یافت.