تای چی: این ورزش ذهنی در چین جزء هنرهای رزمی است. طی انجام تای چای در حین تنفس عمیق و مراقبه به آرامی حرکت می کنید. افرادی که تای چای انجام می دهند می گویند این ورزش کمک می کند دستگاه گوارش بهتر کار کند و این بیماران احساس آرام تری داشته و هوشیارتر باشند.

اگر می خواهید بیشترین سود را از برنامه ورزشی تان ببرید، این موارد را رعایت کنید:

هر روز در یک زمان خاص ورزش کنید و زمانی را انتخاب کنید که انجام ورزش برایتان راحت تر است.

یک ساعت قبل یا بعد از غذاخوردن ورزش نکنید.

وقتی هشیار هستید ورزش کنید نه زمانی که خواب آلود هستید.

ورزشی را انتخاب کنید که از آن لذت می برید و با روش زندگی شما متناسب است.

داشتن رژیم غذایی سالم و ورزش برای سالم ماندن مهم است. اگر سندروم روده تحریک پذیر دارید، دلیل بهتری برای فعال ماندن خواهید داشت: ورزش منظم به شما کمک می کند که استرس را کم کنید و از یبوست جلوگیری می کند.