به گزارش سوکا ، سرخیو آگوئرو بی شک یکی از بهترین فورواردهای جهان است اما شب روز گذشته در دیدار منچسترسیتی با وستهام آن روی دیگر بد فوتبال او را هم دیدیم. او در دقیقه ۷۵ و در حالی که چشم داور را دور دید با آرنج به صورت وینستون رید بازیکن تیم وستهام زد. این کار باعث آسیب دیدگی رید شد.

اکنون کارشناسان داوری می گویند آگوئرو باید از این دیدار اخراج می شد. البته اکنون هم عواقب سنگینی در انتظار اوست و ممکن است به دلیل این خطا که یکی از بدترین خطاهای فوتبالی است با محرومیت مواجه شود.