به گزارش سوکا، در این دیدار قاسم دهنوی بازیکن تیم صبای قم پس از دریافت کارت زرد با ضربه ای کارت زرد داور را به زمین پرت کرد و هنگامی که داور برای برداشتن کارت زرد از روی زمین اقدام کرد بار دیگر قاسم دهنوی با ضربه پا کارت را به قسمت دیگر زمین پرتاب کرد و سپس با کارت قرمز داور مواجه شد.

حال باید منتظر ماند و دید که واکنش کمیته انضباطی به اقدام زشت این بازیکن چه خواهد بود.