حامد همایون 500 میلیون حنجره اش را بیمه کرد

حامد همایون خواننده محبوب حنجره اش را بیمه کرد 

حامد همایون خواننده ای که فقط با انتشار یک مجموعه توانست در تمام ایران سرشناس و بسیار پرطرفدار شود حنجره اش را بیمه کرد.همه ی ما هنرمند و خوانندهِ جوان کشور حامد همایون را به خوبی می شناسیم این خواننده که در مدتِ زمان بسیار کمی مشهور ترین و پرطرفدار ترین خواننده ایران شد

 

عجیب تر اینکه این خواننده جوان و مجرد رکورد بسیار بسیار عجیبی را در تاریخ موسیقی ایران ثبت کردبا احتساب کنسرت های اجرا شده ۴۵ کنسرت در هر ماه در ایران برگزار کردهاین رقم عجیب ترین رکورد در تاریخ موسیقی ایران دارد.

حامد همایون 500 میلیون حنجره اش را بیمه کرد

به گزارش سوکا حامد همایون خواننده پاپ کشور که حدود یک سال هست به سطحِ موسیقی ایران پا گذاشته هست اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ حنجره خود را به بیش از «۵۰۰ میلیون تومان» بیمه کرد.پیش از او, سالار عقیلی حنجره خود را تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خسارت بیمه کرده بود این درحالی هست که حامد همایون اضافه بر رکورد در ثبتِ اجرای کنسرت در ایران مبلغ بیمه او نیز رکورد زد…