به گزارش سوکا ، ابوالفضل آرمیده کشتی گیر نوجوان ایرانی مدتی است که به بستر بیماری سختی افتاده است.

برای عیادت او چهره های زیادی به بیمارستان رفتند تا به این کشتی گیر روحیه بدهند. اما ابوالفضل فعلا وضعیت خوبی ندارد. رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی درباره این نوجوان به میزان گفت: یک تیم پزشکی از طرف فدراسیون کشتی پیگیری وضعیت درمانی ابوالفضل آرمیده است. رئیس فدراسیون کشتی هم در نامه‌ای به وزارت ورزش درخواست کرده بود یک فراخوان عمومی از متخصصان خون اعلام شود تا شرایط آرمیده مورد بررسی قرار بگیرد. از همه مردم می‌خواهم برای ابوالفضل آرمیده دعا کنند. زیر از یکی دو روز گذشته حال او وخیم شده است و همه ما نگران حال این کشتی‌گیر نوجوان هستیم.