به گزارش سوکا ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «انقلاب چین» با بازی جکی چان، «پیش به سوی کوه اسرار آمیز»، «روز دریالرمو ۱۰۰»، «افسانه» و «شهر ویران» پنجشنبه ۲۸ مرداد ماه ساعت ۱۱:۳۰،۱۵:۳۰ ،۱۷:۱۵،۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

فیلم‌های سینمایی ‌و تلویزیونی «پیش به سوی کوه اسرار آمیز»، «دان ۲»، «دست های آلوده»، «نشان» با بازی جکی چان و «باران ساز» جمعه ۲۹ مرداد ماه ساعت ۱۱:۳۰ ،۱۵:۳۰ ،۱۷:۱۵،۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.