به گزارش سوکا ، دیدار نهایی رقابتهای تنیس رولند گاروس، دومین گرند اسلم سال شامگاه روز یکشنبه بین نواک جوکوویچ و اندی ماری برگزار شد که طی آن مرد شماره یک تنیس جهان با حساب ۳ بر یک نفر شماره دو رنکینگ جهانی را برد و برای نخستین بار فاتح این مسابقات شد.

جوکوویچ ست نخست را ۶ بر ۳ واگذار کرد اما در سه ست متوالی بعدی به ترتیب ۶ بر یک، ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ برنده شد. این دوازدهمین گرند اسلمی بود که ستاره صربستانی تنیس جهان فتح کرد و وی را امیدوار کرده است به رکورد ۱۷ گرند اسلم راجر فدرر برساند.