جوان ترین اعدامی امریکا پسر 14 ساله

جوان ترین اعدامی امریکا پسر ۱۴ ساله 

در طول تاریخ آمریکا عنوان جوان ترین کسی که اعدام شده است به پسرک ۱۴ ساله سیاه پوست تعلق دارد که اعدام شد. جورج جونیوس ۱۴ساله جوان ترین اعدامی کشور آمریکا لقب گرفت.کشور آمریکا که مدعی حفظ حقوق شهروندی است و طبل آن را بر سر دیگر کشورهای جهان می کوبد بارها کوچکترین حقوق رنگین پوستان را نقض کرده است.

 

سیاستمداران آمریکایی با شعار همسان سازی حقوق شهروندی سیاهپوستان با سفیدپوستان در این کشور سر کار می آیند اما پس از تکیه بر میز ریاست جمهوری با فشار صهیونیست ها آن را نقض می کنند. در غالب اخبار روزانه خبر تیراندازی توسط پلیس این کشور پرمدعا به افراد سیاهپوست و قتل آنها شنیده می شود. جوانترین فرد اعدامی در آمریکا جورج جونیوس نام دارد که در هنگام اعدام تنها ۱۴سال داشت.

جوان ترین اعدامی امریکا پسر 14 ساله

جوان ترین اعدامی امریکا پسر 14 ساله