علی‌اکبر جوانفکر گفت: در صورتی که حکم دادگاه برائت بنده نباشد پس از مشورت با وکیلم از ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد.

به گزارش سوکا ، علی اکبر جوانفکر با اعلام این خبر افزود: هفته گذشته دادگاه تشکیل شده و در همان جلسه ختم رسیدگی اعلام شد.

وی افزود: به من هنوز چیزی در خصوص صدور حکم اعلام نشده است.

مشاور رئیس جمهور سابق در پاسخ به این سوال که به نظرتان حکم دادگاه چه خواهد بود گفت: به طور طبیعی و براساس مدارکی که ما ارائه کردیم باید حکم برائت بنده صادر شده باشد.

وی افزود: اگر حکم برائت صادر نشده باشد از ظرفیت‌هایی که برای مان قانون تعیین کرده پس از مشورت با وکیلم استفاده خواهیم کرد.

امروز برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که دادگاه در پرونده علی اکبر جوانفکر حکم صادر کرده است.

منبع: فارس