به گزارش سوکا ، متن جوابیه باشگاه نفت تهران به این شرح است:

«پیرو مطلب منتشر شده در سایت سوکا مورخ ۱۰/ ۸ / ۹۶ در رابطه با گزارشی از حواشی های عجیب و غریب باشگاه نفت طلاییه به استحضار می رساند محتویات این سایت که از زبان ناصر فریادشیران عنوان شده بود صحت ندارد و ایشان نیز از مدیریت آکادمی تیم نفت نیز برکنار شده است. متاسفانه حجم تهمت ها و دروغ ها نسبت به باشگاه نفت بسیار زیاد شده است. ضمن تشکر از آن رسانه بابت حذف مطالب دروغین در رابطه با باشگاه نفت ، کلیه موارد در آن گزارش به شدت تکذیب می شود.»

محمدرضا پوریحیی مدیر روابط عمومی باشگاه نفت طلاییه تهران

پاسخ سوکا به جوابیه ارسال شده:

« در رابطه با مطلب منتشر شده در مورخ ۱۰ / ۸ / ۹۶ در سایت سوکا به استحضار می رساند کلیه مطالب عنوان شده در آن گزارش از زبان فردی با سمت رسمی به عنوان مدیر تیم های پایه ( ناصر فریادشیران) در باشگاه مربوطه بوده که فایل صوتی آن نیز موجود است و در صورت نیاز ارائه خواهد شد.»