به گزارش سوکا به نقل از ایرنا، علی جنتی افزود: کشورم با بهره گیری از پشتوانه تمدنی و فرهنگی دیرینه خود همواره بر اصل گفت وگو تاکید دارد.

وی تنوع فرهنگی را نعمتی خدادادی و ثروت عظیمی دانست که به دلیل ارزش های خاص موجود در آن می تواند سهم سازنده ای در غنای میراث فرهنگی جهان و همچنین گسترش چشم انداز همکاری های مشترک میان ملت ها در قالب گفت وگو میان فرهنگ ها بر عهده گیرد.

جنتی همچنین گفت: مجمع جهانی فرهنگ در بالی می تواند از ظرفیت های موجود در برخی نهادهای فرهنگی بین المللی در مسیر تحقق اهداف خود بهره گیرد.

وی با اشاره به مجمع گفت وگو و همکاری های آسیا که هفته جاری با شرکت دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، این مجمع را از ظرفیت هایی اعلام کرد که مجمع جهانی فرهنگ می تواند از آن بهره گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهارداشت: این مجمع که برپایه گفت وگو شکل گرفته است سعی دارد فارغ از مباحث و مشاجرات سیاسی، راه های جدیدی را برای ایجاد همکاری های منطقه ای با تمرکز بر مسائل توسعه ای دنبال کند.

وی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول پروژه همکاری های فرهنگی این مجمع و با توجه به اهمیت نقش فرهنگ در نزدیکی بین ملت ها و ایجاد همبستگی بین کشورهای آسیایی، مجموعه ای از فعالیت ها و سیاست های فرهنگی را در این زمینه در دست برنامه ریزی و اقدام دارد و می تواند حلقه اتصال و همکاری مشترک این دو مجمع محسوب شود.