به گزارش سوکا ورزشی ، قرار بود امروز جلسه هیات مدیره استقلال در مورد نتایج این تیم در لیگ امسال و سایر مسائل دیگر باشگاه برگزار شود اما به دلیل غیبت کامران صاحب پناه، منصور پورحیدری و مقداد نجف نژاد سه تن از اعضای هیات مدیره این نشست لغو شد. شایعاتی که از گوشه و کنار شنیده می شد حاکی از این بود که در این جلسه حکم برکناری قلعه نویی صادر می شد.

قرار است هفته آینده جلسه هیات مدیره تشکیل شود.