به گزارش جام‌جم آ‌نلاین به نقل از رویترز، مردم عراق بعد از پاکسازی کامل موصل از تروریست‌های داعش و اعلام آزاد شدن این شهر، همچنان در خیابان‌های این شهر مشغول شادی هستند.

پلیس ائتلاف عراق پیروزی نیروهای عراقی را در بخش قدیمی شهر موصل جشن گرفته است

یکی از نیروهای امنیت عراق پرچم تروریست‌های داعش را به علامت شکست آنها وارونه در دست گرفته و در بالای یکی از ساختمان‌ای تخریب شده در بخش قدیمی شهر موصل نشان می‌دهد

پلیس ائتلاف عراق پیروزی نیروهای عراقی بر داعش را در غرب موصل جشن گرفته است

یک پلیس ائتلاف عراق پرچم این کشور را در غرب موصل می‌بوسد

نیروهای واحد واکنش سریع عراق پیروزی را در بخش قدیمی شهر موصل جشن گرفته‌اند

مردم عراق آزادی شهر جنگزده موصل را جشن گرفته‌اند

پلیس ائتلاف عراق پیروزی نیروهای عراقی را در بخش قدیمی شهر موصل جشن گرفته‌اند

یک دختر عراقی در غرب موصل علامت پیروزی را با انگشتانش نشان می‌دهد

نیروهای ضد تروریست عراقی پیروزی را در بخش قدیمی شهر موصل جشن گرفته‌اند

«حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق در حال اعلام پیروزی بر نیروهای تروریست داعش در شهر موصل عراق

نیروهای واکنش سریع ارتش عراق در حال جشن گرفتن پیروزی بر تروریست‌ها در بخش قدیمی شهر موصل

نیروهای واکنش سریع ارتش عراق پس از به زیر کشیدن پرچم تروریست‌های داعش به نشانه شکست‌ آنها پرچمشان را وارونه در دست گرفته و پیروزیشان را جشن گرفته‌اند

نیروهای پلیس ائتلاف عراق در حال جشن پیروزی بر تروریست‌های داعش در بخش قدیمی شهر موصل

مردم عراق آزادی شهر جنگزده موصل را جشن گرفته‌اند

یک نیروی واکنش سریع ارتش عراق پرچم تروریست‌های داعش را به علامت شکست آنها وارونه در دست گرفته

یک نیروی پلیس فدرال عراق در حال پاسخگویی به ابراز احساسات یک پیرزن آواره جنگی اهل موصل

دو نفر از نیروهای پلیس ائتلاف عراق از شادی آزادی موصل یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند

نیروهای واحد واکنش سریع ارتش عراق در حال جشن گرفتن پیروزی بر داعش در بخش قدیمی شهر موصل

نیروهای پلیس ائتلاف عراق در حال جشن و سرور برای پیروزی بر داعش در بخش قدیمی شهر موصل

«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در حال گرفتن عکس یادگاری پس از پیروزی شهر موصل

نیروهای ضد تروریست عراقی پس از به زیر کشیدن پرچم تروریست‌های داعش به نشانه شکست‌ آنها پرچمشان را وارونه در دست گرفته و پیروزیشان را جشن گرفته‌اند

نیروهای واکنش سریع پیروزی بر داعش را در بخش قدیمی شهر موصل جشن گرفته‌اند

یک آواره عراقی، آزادی شهر جنگزده موصل را جشن گرفته‌ است.

مترجم: جواد ودودزاده سوکا