ملی پوشان دیشب برای بازیکن با سابقه تیم ملی جشن تولد گرفتند.
ملی پوشان برای مسعود شجاعی جشن تولد گرفتند تا این بازیکن ملی پوش ۳۲ سالگی اش را در میان همبازیانش جشن بگیرد.
در این جشن تولد صمیمی بازیکنان ملی پوش صورت شجاعی را کیکی کردند! (ورزش سه)