جذاب ترین زن زندانی روسیه مافیای مواد مخدر است

جذاب ترین زن زندانی روسیه مافیای مواد مخدر است 

خوشگل ترین و زیباترین زن زندانی روسیه به دلیل قاچاق مواد مخدر به زندان افتاده هست و اکنون بعنوان ملکه زیبایی دربند شناخته شده هست.خانم قاچاقچی مواد مخدر بعنوان زیباترین زن زندانی ۲۰۱۷ در کشور روسیه گزینش شد.این زن به جرم تجارت مواد مخدر باید سالیان طولانی در زندان زندگی کند. ((ایرنیا ایوبووا)) تاجر مواد مخدر که به سیزده سال حبس محکوم شده هست عنوان ملکه زیبایی زندان‌های روسیه درسال ۲۰۱۷ را به دست آورد.

جذاب ترین زن زندانی روسیه مافیای مواد مخدر است

 به گزارش سوکا پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از روزنامه انگلیسی میرور نوشت((ایرنیا ایوبووا)) تاجر مواد مخدر ۳۶ ساله دررقابتی تنگاتنگ با ۸ زن زندانی دیگربا حکم کمیته داوران که از محافظان زندان یوشکار اولا تشکیل شده بود عنوان ملکه زیبایی زندان‌های روسیه درسال ۲۰۱۷ را به دست آورد.

 

ایرنیا در پی تعیین شدن بعنوان ملکه زیبایی زندان صاحب تاج و ۱۰۱ شاخه گل و لوازم آرایشی بعنوان جایزه شد اما این موضوع هیچ تاثیری بر اوضاع حکم او نخواهد داشت وتا سال ۲۰۲۸ و پایان دوران محکومیتش باید در زندان بماند