به گزارش باشگاه خبرنگاران،​ موقعیت قرار گرفتن این فرودگاه ها به قدری جذاب است که کاربران هیچوقت از منتظر ماندن در فرودگاه خسته نخواهند شد.

فرودگاه تنزینگ در نپال

فرودگاه بین المللی ابراهیم نصیر در مالدیو

فرودگاه مرکز انتقال فدرالی در آمریکا

فرودگاه عبدال عزیز در عربستان سعودی

فرودگاه بین المللی پارو در بوتان

فرودگاه آنتارکتیا

فرودگاه یوآنکو در سابا

فرودگاه مادیرا در پرتغال

فرودگاه کانسای در ژاپن

فرودگاه خصوصی یکی ازبازیگران هالیوودی ساکن فلوریدا