به گزارش سوکا به نقل از دیلی میل ، فلوید می ودر به غیر از بوکس هیچ کار دیگری بلد نیست به غیر از نمایش ثروت و پول هایش. او این روزها فقط استراحت می کند و تفریح. می ودر که علاقه زیادی به نشان دادن بخشی از ثروتش در شبکه های اجتماعی دارد اینبار در یک کلوپ شبانه مشغول خودنمایی با پول هایش شد.