در این جشنواره لاک پشت ماندنی، مسافران نوروزی و گردشگران خارجی را به بازدید از قنات های شگفت انگیز ایران دعوت می کند.

ماندنی به یازده قنات منحصربفرد در استان های خراسان رضوی، کرمان، یزد، اصفهان و اراک که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد سفر می کند تا کودکان و نوجوانان دنیا را با شگفتی ها و اسرار قنات های ایران آشنا نماید.

طول قنات هایی که مهندسان و مقنیان ایرانی، هزاران سال قبل در اعماق زمین حفر کرده اند با فاصله زمین تا کره ماه برابر است.

ماندنی، نماد ایرانی ملهم از لاک پشت خلیج فارس برای ترویج حفظ محیط زیست و منابع آب است که در هفتمین اجلاس جهانی آب در کره جنوبی، به عنوان سفیر جهانی آب معرفی شد.

لینک تقویم روز جهانی آب سازمان ملل:
http://www.worldwaterday.org/wtd-events/visit-qanats-iran-moon-diamond-mines-festival/

حسن پیری – خبرنگار افتخاری سوکا