تیر‌اندازی خونین در شهرک‌اندیشه

تیر‌اندازی خونین در شهرک‌اندیشه

تیر‌اندازی خونین در شهرک‌اندیشه

بعد از این حادثه فرد ضارب با همان اسلحه اقدام به خودزنی کرده که وی نیز به بیمارستان منتقل شده است و هم اکنون این فرد تحت مراقبت های ویژه پلیسی قرار دارد.

روز گذشته فردی در اقدامی از پیش تعیین شده با مراجعه به یک عکاسی زن و مرد جوانی را به گلوله بست.

به گزارش ” ندای انقلاب ” روز گذشته فردی با مراجعه به یک عکاسی، زن و مرد جوانی را به گلوله بست که طی این حادثه زن جوان جان خود را از دست داد و مرد عکاس کارش به بیمارستان کشیده شد.

گفتنی است بعد از این حادثه فرد ضارب با همان اسلحه اقدام به خودزنی کرده که وی نیز به بیمارستان منتقل شده است و هم اکنون این فرد تحت مراقبت های ویژه پلیسی قرار دارد.

شایان ذکر است هنوز ابعاد جدیدی از این پرونده و نیت فرد ضارب در دست نیست.

سایت آمورشی و تفریحی سوکا