به گزارش سوکا ورزشی ، شب گذشته سامان گوران بازیگر طنز عکسی در کنار امیر حسین صادقی و سید محسن یوسفی در صفحه اینستاگرامش قرار داد و نوشت جای سید مهدی رحمتی خالی است که این پست با واکنش شدید سید مهدی رحمتی مواجه شد. بلافاصله این عکس از این صفحه پاک شد ، اما بسیاری از افرادی که شاهد این عکس بودند کماکان به آن واکنش نشان می دهند و منتظر پاسخ امیر حسین صادقی به سید مهدی رحمتی هستند . رحمتی پایین عکس نوشته بود که “سامان گوران بلانسبت سید منو به این (…..) نچسبون”