به گزارش خبرنگار سوکا، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز گفت: این موسسه همچنین تا پایان امسال ۲۰ میلیون دوز واکسن آگالاکسی (از بیماری های رایج در دام های سبک) را تولید می کند.

محمدجواد مهربان پور با بیان اینکه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – شعبه شیراز، تنها مرکز جنوب کشور موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی محسوب می شود، افزود: تا دو ماه آینده ۱۵ ملیون دوز واکسن آنتروتوکسمی ویژه دام های کوچک نیز در شیراز تولید و توزیع می شود.