به گزارش سوکا از مهر، بهرام قاسمی با اشاره به نزدیکی سفارتخانه‌های آلمان، انگلیس و ترکیه به ساختمان پلاسکو و احتمال ایجاد مسائل و مشکلات برای این سه سفارتخانه در پی آتش سوزی و فرو ریختن این ساختمان، اظهار کرد: در همین چارچوب با هماهنگی وزارت خارجه از این سه سفارتخانه درخواست شد احتیاط‌های لازم را داشته باشند و مسائل ایمنی را رعایت کنند.

وی گفت:‌ با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم در این ارتباط، صورت گرفته است.