توالت از جنس طلای 18 عیار را ببینید

توالت از جنس طلای ۱۸ عیار را ببینید 

این توالت تماما از جنس طلای ۱۸ عیار ساخته شده است و بیشتر یک اثر هنری محسوب می شود که سازنده آن قصد رساندن یک معنا را به مخاطب دارد. توالت طلا در موزه گوگنهایم در نیویورک / سازنده این توالت که طلای ۱۸ عیار است، نام اثرش را “آمریکا” گذاشته. او نابرابری اقتصادی را الهام‌بخش اثر خود عنوان کرده است. 

توالت از جنس طلای 18 عیار را ببینید

این اثر توجه های بسیاری را به خود جلب کرده است از طرفی هم قصد و منظور سازنده آن و گذاشتن نام آمریکا بر روی آن واقعا باعث تفکر و نقد های بسیاری بر این اثر شده است.