کریستین امانپور در گفتگو با “جان کربی،” سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا از او پرسید: «مقامات ایران و آمریکا می گویند توافق هسته ای، توافق برد-برد است. به نظر شما، این توافق برای آمریکا تا چه اندازه حائز اهمیت است؟»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ گفت: «این توافق برای امریکا اهمیت فوق العاده دارد. باید به خاطر داشت که این توافق سبب می شود منطقه امن تر شود و آمریکا نیز امن تر شود. این روند همواره برای این بوده است که از دستیابی ایران به توانایی ساخت تسلیحات هسته ای جلوگیری شود. این توافق همین کار را انجام می دهد. ما رژیم راستی آزمایی را هم اعمال کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم چنین کاری در سالهای آینده انجام می شود. بنابراین می بینیم که این توافق بسیار بسیار مهم است.»

امانپور در ادامه پرسید: «نظر شما درباره تحریم هایی که کمی پس از خروج زندانیان از حریم هوایی ایران علیه برخی از افراد و شرکتهای ایرانی اعمال شد چیست؟ تحریم های اعمال شده علیه ایران به آزمایش موشک بالستیک ایران مربوط است که انجام شد. پاسخ ایران به این اقدام همانطور که پیش بینی می شد بسیار تند و شدید بود. وزیر دفاع ایران گفت این تحریمها هیچ تغییری در رویکرد ایران بوجود نمی آورد و این کار نشان دهنده چهره واقعی آمریکا است.»

کربی در پاسخ گفت:« ما کاملا و به حق این حق را داریم که همچنان ایران را به علت اقدامات تحریک کننده دیگرش پاسخگو کنیم. درباره توافق هسته ای به صورت جداگانه مذاکره شد اما ما ابزارهایی از دیرباز در اختیار داشته ایم که درباره دیگر اقدامات ایران که می دانیم در منطقه انجام می دهد، از آنها استفاده کنیم اعم از اینکه این اقدامات در زمینه حمایت دولتی از تروریسم باشد (!) یا حمایت از گروههایی همانند حزب الله باشد. ما ایران را پاسخگو می کنیم.»

امانپور در ادامه پرسید: «اجازه بفرمایید از منظری کلی تر سوال بپرسم. بسیاری از کسانی که به این توافق نگاه می کنند می گویند این توافق صرفا توافق هسته ای نیست بلکه طلیعه روابط بسیار بهتر در حوزه های متعدد دیگر است. آیا وزارت امورخارجه آمریکا نیز همین نگرش را دارد؟ شما به چه صورت به این توافق نگاه می کنید؟»

کربی در پاسخ گفت:« ما صرفا از منظر عملگرایانه به آن نگاه می کنیم و می کوشیم اطمینان حاصل کنیم که ایران به تسلیحات هسته ای و بمب اتمی دست پیدا نکند. اگر با ایرانی مواجه باشیم که چنین توانایی را داشته باشد همه مشکلات پیچیده منطقه، دشوارتر می شود. با وجود این، اگر توافق هسته ای به تغییرات سازنده در رفتار ایران در منطقه منجر شود، این تحول خوب و به نفع ما است و بی تردید امیدواریم این اتفاق رخ بدهد. اما هنوز چنین مسئله و چنین تغییری را در رفتار ایران ندیده ایم. ایران در پاییز آزمایش موشک بالستیک را انجام داد. می دانیم که ایران همچنان به حمایت از شبکه های تروریستی ادامه می دهد. بنابراین می بینیم که رفتار ایران تغییر نکرده است. اما به هرحال، اگر توافق هسته ای به این تغییر منجر شود، تحول خوبی رخ خواهد داد.»

امانپور در ادامه پرسید: «شما می گویید تغییر بزرگ دیگری رخ نداده است. اما باید توجه داشت که در بیست و چهار تا چهل و هشت ساعت گذشته یا هفته گذشته، تغییرات دیپلماتیک زیادی رخ داده است به طوری که شاهد مبادله زندانیان و حل و فصل سریع مسئله ملوانها در آبهای خلیج فارس هستیم. این وضع نتیجه تماسهای مستقیم فردی است.»

کربی در پاسخ گفت: «در این خصوص، هیچ تردیدی نیست. تردیدی نیست که توافق هسته ای و مذاکرات سبب باز شدن کانالهای ارتباطی شد که عمدتا بین جان کری وزیر امورخارجه آمریکا و ظریف وزیر امورخارجه ایران است تا از این طریق بتوان به مسائل دیگر در منطقه پرداخت. نه تنها ملوان های ما پس از کمتر از بیست و چهار ساعت توانستند صحیح و سالم به کشور بازگردند بلکه توانستیم آمریکایی هایی را که به صورت ناعادلانه در ایران بازداشت شده بودند آزاد کنیم و به آمریکا بیاوریم. درباره روند سیاسی در سوریه نیز همین آثار را شاهد بوده ایم. ایران در حال حاضر در گروه حامیان بین المللی برای حل مسئله سوریه حضور دارد. ایران در این مذاکرات حضور دارد و می خواهیم ایران همچنان در این مذاکرات حضور داشته باشد. در گفتگوی وزیر امورخارجه آمریکا با وزیر امورخارجه ایران نیز دیدیم که آنها تعهد خود را برای ماندن در این روند ابراز داشتند و می کوشیم ازاین طریق، راه حلی سیاسی برای مسئله سوریه پیدا شود. بنابراین می بینیم که به علت توافق هسته ای ایران، کانالهای ارتباطی باز شده است که قبلا وجود نداشت. همان طور که وزیر امورخارجه آمریکا گفته است اگر این ملوانها ده سال پیش بازداشت می شدند، هنوز هم در ایران بودند و ما نمی توانستیم آنها را آزاد کنیم زیرا مسیر ارتباطی مستقیم با مقامات ایران نداشتیم تا برای آزادی آنها مذاکره کنیم.»

امانپور در ادامه پرسید:«نقش شخصی و نقش دیپلماتیک جان کری را در این زمینه توصیف کنید؟ کاملا روشن است که او به روابط بسیار سازنده ای با وزیر امورخارجه ایران دست پیدا کرده است. تحول دقیقه نود که درباره پرونده جیسون رضاییان شاهد بودیم و دیدیم که خانواده او نیز توانستند به همراه او بیایند یا واژگان قبل از قرائت بیانیه وین در چند روز اخیر درباره رفع تحریمها موید همین مسئله است.»

کربی در پاسخ گفت:« وزیر امورخارجه آمریکا روابط با وزیر امورخارجه ایران را روابطی حرفه ای توصیف می کند. این دو نفر هنوز هم درباره بسیاری از مسائل با هم اختلاف دارند که قابل پیش بینی است. این روابط منحصرا مبتنی بر اعتماد و حسن اعتماد نیست. این دو نفر با هم گفتگوهای خوبی دارند. هر دو آنها عملگرا هستند و به مشکلات نگاه می کنند و می کوشند راه حلی برای آنها پیدا کنند. اما این روابط حرفه ای است. و این روابط نتایجی به همراه داشته است که آزادی ملوانها و بازگرداندن شهروندان آمریکایی به کشور ازجمله آنها است. وجود این کانال ارتباطی مهم است زیرا ما می توانیم گوشی تلفن را برداریم و با سران ایران گفتگو کنیم و این روند ثابت کرده که سودمند است. این روند در مسیر حرکت آینده نیز همچنان سودمند خواهد بود.»