به گزارش سوکا به نقل از تسنیم،اگر برای انتقادات خودی‌ها عصبانی شویم و برای کارشکنی خارجی‌ها لبخند بزنیم، #این_یعنی_یک_اشکالی_هست.