به گزارش سوکا از هفت صبح، «ضاحی خلفان تمیم» در یک پیام نوشته است: «امام خمینی را دوست دارد قطر» یا «آیا با من صحبت نمی هر انسان را از قطر، اما در زبان فارسی.»

هر چند پیام‌های این مقام اماراتی مبهم‌تر از آن است که بتوان منظور مشخص وی را متوجه شد، اما به نظر می‌رسد او قصد داشته با کمک امکانات گوگل ترنسلیت از روابط میان ایران و قطر انتقاد کند.

امارات، در کنار بحرین و عربستان از جمله کشورهای عربی است که با متهم کردن قطر به آنچه «حمایت از تروریسم» خوانده می‌شود روابطش با دوحه را قطع و این کشور را بابت نزدیک شدن روابطش با ایران، مورد انتقاد قرار داده است.

به دنبال قطع رابطه امارات با قطر، شرکت های هواپیمایی «اتحاد»، «امارات» و «فلای دبی» از تعلیق کلیه پروازها از مبداء و به مقصد قطر خبر دادند. شرکت هواپیمایی سعودی نیز پروازهای خود به قطر را کرده‌اند.