به گزارش سوکا ، یکی از تماشاگران ویژه دیدار ایران – هند مجید مظفری بازیگر سینما و تلویزیون بود.

او با حضور در جایگاه ویژه و در کنار محمد پنجعلی به تماشای بازی ایران – هند نشست.

جایگاه وِیژه استادیوم آزادی خلوت بود و این شاید به خاطر تعطیلات نوروزی باشد.