به گزارش سوکا ، این دختر کیمیا یوسفی نام دارد و نماینده افغانستان در رقابت های دوومیدانی است. او با لباس محلی و در حالی که پرچم های کشورش را در دست داشت در دهکده بازی ها حضور یافت. پوشش ظاهری این دختر با لباس محلی اش به شدت مورد توجه عکاسانی از سراسر دنیا قرار گرفت.