به گزارش سوکا از مهر، راجح صابر عبود الموسوی امروز در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: قبلا صدور ویزای مانفیستی (گروهی) باعث سوء استفاده های برخی افراد شده بود که با تمهیدات وزارت امور خارجه عراق این مشکل برای سال جاری حل شده است.

وی بیان داشت: برای جلوگیری از جعل ویزای مانفیستی (گروهی) مهرهای برجسته ای در اختیار نمایندگی های سفارت عراق در ایران قرار گرفته است.

سفیر عراق در ایران با اشاره به اینکه این مهرها در اختیار نمایندگی های صدور ویزا نیز قرار گرفته است، افزود: با هماهنگی های لازم امسال کمترین مشکل را در زمینه صدرو ویزا برای زائران اربعین داریم.

وی افزود: هم اکنون صدور ویزا برای زائران اربعین تسهیل شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

«راجح صابر عبود الموسوی» عنوان کرد: در سال جاری بخش مهمی از مشکلات تردد زوار اربعین در مرزهای ایران و عراق حل شده و هماهنگی بسیار خوبی بین مقامات ایران و عراق برای تسهیل در تردد صورت گرفته است.

سفیر عراق در ایران افزود: امیدواریم زائران اربعین در کمال سلامت به وطن خود بازگردند.