به گزارش سوکا ، آنتوان گریزمان دو طرف موی خود را به رنگ روشن درآورده این در حالی است که وسط سر او رنگ موهای خودش است. این تناقض در رنگ موی سر باعث سوژه شدن او در فضای مجازی شده است.