به گزراش سوکا به نقل از آخرین خبر، در این فیلم تمرین اسطوره های بارسلونا از نمایی متفاوت را مشاهده خواهید کرد.