به گزارش سوکا به نقل از ایسنا، اولین تمرین استقلال در سال ۹۶ با غیبت علیرضا منصوریان حمید بابازاده از اعضای فنی این تیم و غیبت ملی پوشان به همراه فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، یعقوب کریمی و حسین حسینی برگزار شد.

کمپ حجازی به دلیل بارش زیاد باران شرایط گل آلودی داشت که این مسئله کار را برای استقلالی ها سخت کرده بود.

در ابتدای تمرین خرمگاه دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست نسبت به تغذیه خود در ایام نوروز مراقبت داشته باشند.

پاسکاری ترکیبی و کارهای بدنی محور اصلی این تمرین بود.