به گزارش سوکا به نقل از تابناک، آن بازی را ایران با دو اختلاف باخته بود و جریان بازی هم در اختیار میزبان قدرتمند بود اما ناگهان یک دیوانه خودش را از نرده های حفاظ عبور داد و به به تور دروازه ایران چنگ زد. او حتی خودش را عریان کرد و برای چند دقیقه جریان بازی که به سود استرالیا بود را متوقف کرد.

در آغاز مجدد مسابقه این ایران بود که به خود آمد و آن دقایق طلایی با کریم باقری و خداداد عزیزی رقم خورد.

حالا ۲۰سال از حمله پیتر به تور دروازه ایران در بازی تاریخی مقابل استرالیا می گذرد، او حسابی پیر شده است و نه تنها دیگر شبیه دیوانه ها نیست بلکه قیافه موجهی پیدا کرده است که در تصویر می بینید.

یک روز پس از بازی ایران-استرالیا و حمله پیتر به تور دروازه ایران، روزنامه سیدنی آگهی داد و نوشت هرکس اطلاعات و شماره تماسی از پیتر دارد برای ما بفرستد، آن ها هیچ وقت پیتر را پیدا نکردند.