به گزارش سوکا ، یک معلم ریاضی در فرانسه برای توضیح مثلثات و تئوری قیثاغورث از تصویر خوشحالی پوگبا استفاده کرد. دانش آموزان این معلم نیز این تصویر را در توئیتر‌ خود منتشر کردند و پوگبا نیز از این موضوع شگفت زده شد.